ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ KPI’s


ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ KPI's

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ KPI’s

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ KPI’s
เลยอยากทราบว่า KPI คืออะไร? สำหรับใครก็ตามที่อยู่ในสาขาธุรกิจใดๆ ที่จัดการโครงการ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักคือสิ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเป้าหมายและสิ่งที่คุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการวัดความคืบหน้าของโครงการของคุณ แต่ก่อนอื่น KPI คืออะไร?

Key Performance Indicator (KPI) คือการวัดประสิทธิภาพเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักคือตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงอย่างมากกับความสำเร็จของผลิตภัณฑ์หรือบริการปลายทางที่เฉพาะเจาะจง พวกเขาถูกนำมาใช้ในทุกด้านของความพยายาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของโครงการเพื่อช่วยให้ได้รับแนวคิดที่เป็นรูปธรรมว่าโครงการอยู่ในหลักสูตรหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว บริษัทต่างๆ จะใช้ KPI เพื่อประเมินความคืบหน้าของโครงการ ตลอดจนความคืบหน้าของบุคคลและทีมที่ทำงานในโครงการเฉพาะ

แล้ว KPI คืออะไร? และเราจะนำตัวชี้วัดเหล่านี้ไปใช้กับโครงการได้อย่างไร? KPI นั้นแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ หมวดหมู่ต่างๆ เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่โครงการต้องบรรลุเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ การติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนสำคัญในการบรรลุความสำเร็จกับโครงการของคุณ และลดโอกาสเกิดความล้มเหลว

บางคนพยายามจัดเรียงตามจำนวนชั่วโมงหรือวันที่ต้องใช้ KPI เพื่อกำหนดว่าโครงการจะทำเงินได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ไม่น่าเชื่อถือเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจของคุณด้วย

วิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักในธุรกิจของคุณคือการกำหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งเรียกว่าการคำนวณการปรับความพยายาม การคำนวณนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถกำหนดได้ว่าต้องใช้เวลาเท่าใดในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อบ่งชี้ว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้น

ความพยายามในการศึกษาและเตรียมสื่อสำหรับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักนั้นถูกลงทุนในกระบวนการทำให้ตัวบ่งชี้มีประโยชน์ ค่าเสียโอกาสของตัวบ่งชี้ในท้ายที่สุดควรมีค่าทางการเงินและขึ้นอยู่กับความสำเร็จของตัวบ่งชี้ ต้องเลือกตัวบ่งชี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากที่สุด ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการประหยัดเงิน

ตัวบ่งชี้จะต้องสม่ำเสมอและไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการดำเนินการตามระบบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลในอนาคต การขยายมูลค่าของตัวบ่งชี้จะไม่ถูกต้อง

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเป็นการวัดที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะช่วยให้คุณติดตามทั้งสาเหตุและผลกระทบของปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร สิ่งเหล่านี้ช่วยคุณระบุปัญหาคอขวด กำหนดพื้นที่ของปัญหา และให้การแก้ไขปัญหานั้นแก่คุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโครงการและประสิทธิภาพแต่ละรายการ เพื่อให้คุณดูได้ว่าผลลัพธ์มีความสอดคล้องกันหรือไม่

คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรได้ เช่น การระบุพื้นที่ปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน ที่สำคัญกว่านั้นคือ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบุคคลและกระบวนการ และเพื่อระบุว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้องหรือไม่ สล็อตเว็บตรง

หากคุณต้องการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นเครื่องมือสำคัญที่คุณควรพิจารณา